TERMENII ȘI CONDIȚIILE PROGRAMULUI „MY ROYAL CANIN”

ȘI INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL A PROGRAMULUI

 VALABIL DIN DATA DE 27.10.2023.

 1. INTRODUCERE
 1. Programul „My Royal Canin” („Programul” sau „Platforma”) este un program ce rulează pe o platformă electronică în care proprietarii de animale de companie care au împlinit vârsta de 16 ani se pot înregistra și, odată înregistrați, pot învăța despre creșterea animalelor de companie și pot participa, la alegerea lor, la multiple activități, ce pot varia din când în când. Programul nu este o loterie publicitară. Regulile acestui Program sunt stabilite în prezentele Termene și condiții ai Programului My Royal Canin („Termeni și condiții”). Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul operării Programului My Royal Canin („Informare de prelucrare a datelor cu caracter personal”), care este încorporată în partea a doua a prezentului document, face parte integrantă din prezentele Termeni și condiții. Termenii și condițiile (inclusiv Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal) sunt publice și pot fi accesate gratuit de orice persoana la următoarea adresă:  https://myroyalcanin.ro.
 1. OPERATORUL PROGRAMULUI
 1. Operatorul Programului prevăzut în prezentele Termeni și condiții  este Royal Canin Romania S.R.L., cu sediul social în București, Str. Aviator Popișteanu Nr. 54A, EXPO Business Park, Clădirea 1, Etaj 5, Sector 1, înmatriculată în Registrul Comerţului cu nr. ordine: J40/1461/2015, cod unic de înregistrare: 23330741, email: info.rou@royalcanin.com, („Royal Canin”). Royal Canin poate oricând să subcontracteze operarea Programului, total sau parțial.  
 1. utilizatorul PLATFORMEI
 1. Programul poate fi utilizat de către orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 16 ani, cu domiciliul, reședința sau cel puțin o adresă de corespondență în România, care nu este lipsită de capacitate de exerciţiu și care finalizează procesul de înregistrare pentru a utiliza Programul („Participant”). Programul nu poate fi utilizat de către o persoană cu vârsta sub 16 ani.
 1. CONȚINUTUL PLATFORMEI
 1. Platforma este operată de către Royal Canin prin intermediul paginii web disponibile la următoarea adresă: https://myroyalcanin.ro („Pagină web”). Programul poate fi accesat de către Participant după ce se conectează la contul său de utilizator. Pentru crearea contului de utilizator este necesară parcurgerea si finalizarea cu succes a procesului de înregistrare și înscriere a Participantului. Utilizarea Platformei nu atrage nicio obligație a Participantului de a plăti vreo sumă de bani Royal Canin. In cadrul Programului, pe Pagina web, Royal Canin poate, cu un conținut și o frecvență la alegerea sa, (i) să plaseze informații de marketing și alte informații despre creșterea animalelor de companie, despre Royal Canin și/sau afiliații săi, despre produsele și serviciile Royal Canin și/sau ale afiliaților săi și/sau ale partenerilor săi contractați; (ii) în cazul în care Participantul și-a dat consimțământul separat pentru marketing (pe care Participantul și-l poate retrage în orice moment), să trimită informații Participantului prin e-mail despre creșterea și hrănirea animalului de companie înregistrat de către Participant sau mesaje de marketing; (iii) pune la dispoziția Participanților (sau a anumitor grupuri de Participanți) diverse activități și funcțiuni (de ex. chestionare, jocuri) asociate cu profilurile animalelor de companie (câini sau pisici) („Activități”) înregistrate de Participant. Prin participarea la o Activitate, adică prin angajarea în Activitate, Participantul acceptă termenii și condițiile respectivei Activități, care sunt prevăzute în descrierea detaliată a Activității, cu excepția cazului în care descrierea Activității prevede altfel. In cazul în care o Activitate va consta într-un concurs (loterie publicitara) cu premii, participarea la respectiva Activitate și derularea acesteia se va efectua conform Regulamentului specific ce va fi disponibil public. Royal Canin poate, de asemenea, să plaseze pe Pagina web o Activitate la care participarea se face prin alte mijloace decât cele electronice, așa cum se indică în descrierea Activității. Royal Canin va avea discreția deplină de a pune sau nu la dispoziția Participanților (sau a anumitor grupuri de Participanți)a unei/unor Activități ocazionale, în termenii și condițiile stabilite de Royal Canin. Conținutul Activităților poate varia și în funcție de vârsta și tipul animalului de companie.
 1. UTILIZAREA PLATFORMEI: ÎNREGISTRARE ȘI ÎnscrierE
 1. Pentru a utiliza Platforma, este necesară inregistrarea respectivei persoane, proces care se poate realiza pe Pagina web, unde Participantul consultă și ia la cunoștință prezentele Termeni și conditii, precum și Termenii de utilizare pentru site-urile operate de grupul de companii Mars, Incorporated. Inregistrarea se face prin intermediul formularului de înregistrare prin care Participantul va furniza numele, adresa sa de e-mail și parola și prin acceptarea Politicii de confidențialitate a Grupului Mars Incorporated. Ulterior, Participantul va primi un e-mail de confirmare prin care va confirma că dorește să creeze un cont de utilizator.
 2. După înregistrarea cu succes, Participantul înregistrat se poate înscrie în programul My Royal Canin acceptând prezentele Termeni și condiții și Informarea de prelucrare a datelor cu caracter personal atunci când se conectează pentru prima dată la contul său. După înscrierea cu succes, Participantul va putea să se conecteze la propriul cont de utilizator. Participantul poate crea un profil separat pentru unul sau mai multe dintre animalele sale de companie în contul său propriu. Participarea la Activități este condiționată de crearea unui profil de animal de companie. Participantul poate participa la Activități prin intermediul profilului fiecăruia dintre animalele sale de companie înregistrate. În cazul în care profilul animalului de companie este șters, datele și beneficiile asociate profilului animalului de companie vor fi șterse irevocabil și nu vor putea fi transferate către un alt profil de animal de companie.
 1. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI
 1. Participantul este obligat să furnizeze date reale și corecte atunci când utilizează Platforma și să își actualizeze datele de contact, precum și să păstreze confidențialitatea datelor de acces legate de contul său de utilizator și să nu le divulge unor terțe părți.
 2. Activitatea Participantului în cadrul programului trebuie sa fie de bună-credinţă, sa respecte ordinea publică şi bunele moravuri și nu trebuie să fie îndreptată spre utilizarea abuzivă a Platformei.
 1. DURATA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA PARTICIPĂRII PARTICIPANTULUI, ÎNCETAREA PROGRAMULUI
 1. În termen de paisprezece (14) zile de la înregistrare, fiecare Participant se poate retrage din Program (sau își poate retrage consimțământul de a participa) fără plata vreunei sume și fără a da vreun motiv, printr-o declarație de retragere scrisă, ce va putea fi adresată Operatorului la sediul social din București, Str. Aviator Popișteanu Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 1, Etaj 5, Sector 1 sau la email: info.rou@royalcanin.com. La alegerea Participantului, această declarație de retragere se poate realiza prin completarea și semnarea formularului de retragere din Anexa 1.
 2. În plus, Participantul poate înceta participarea sa în orice moment, fără plata unei sume, în cazul în care își șterge contul de utilizator sau își retrage consimțământul pentru participarea la Program, trimițând o declarație la datele de contact indicate la punctul anterior în prezentele Termeni și condițiisau în Informarea de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 3. Royal Canin are dreptul de a suspenda accesul Participantului la contul său și utilizarea Platformei de către Participant pentru 30 de zile, cu efect imediat, dacă există suspiciuni de abuz sau dacă Participantul încalcă prevederile prezentelor Termeni și condiții. În cazul în care Royal Canin decide să și rezilieze participarea Participantului conform punctului următor nu este obligată ca, în prealabil, să permită accesul Participantului la contul său. În caz de abuz sau de altă încălcare gravă a contractului, Royal Canin are și dreptul de a interzice Participantului reintrarea în program.
 4. Royal Canin poate rezilia participarea unui Participant din motive întemeiate în orice moment, notificarea trebuind să fie trimisă la adresa de e-mail înregistrată a Participantului cu 30 de zile (denumită „Perioadă de preaviz”) înainte de încetarea utilizării Platformei către Participant. Motivele importante pot include, de exemplu, suspiciunea de abuz, încălcarea prezentelor Termeni și condiții, detalii de contact incorecte, comportament neadecvat la adresa altui Participant sau a Operatorului sau orice alt comportament al Participantului care contravine principiilor bunei credințe, a cooperării reciproce, o ordinii publice sau a bunelor moravuri.
 5. În caz de reziliere, Royal Canin nu va mai pune la dispozitia Participantului Platforma sau vreuna dintre Activități, și nici nu va mai oferi acces la Contul de Utilizator după expirarea Perioadei de preaviz.
 6. Royal Canin își rezervă dreptul de a întrerupe temporar (pentru anumite intervale) Platforma, adică operarea Paginii web, în orice moment, în situații care includ, dar nu se limitează la: la introducerea de noi functionalități ale Paginii web, de actualizări sau modificări pentru mai buna funcționare a Paginii web, pentru prevenirea sau gestionarea unor atacuri informatice sau asigurarea securității datelor cu caracter personal. Participantul va putea fi informat prin e-mail sau in contul propriu sau pe Pagina web anterior sau ulterior unor astfel de evenimente, în masura permisă de circumstanțe. In această situație, Royal Canin nu datorează niciunui Participant vreo sumă (indiferent de titlu) pentru întreruperea Platformei.
 7. Royal Canin își rezervă dreptul de a înceta Programul, adică operarea Paginii web, în orice moment, la 30 de zile după ce a informat Participantul prin e-mail cu privire la acest fapt și data încetării. In această situație, Royal Canin nu datorează niciunui Participant vreo sumă (indiferent de titlu) pentru încetarea Programului.
 8. În cazul în care Participantul se retrage, își șterge propriul cont de utilizator, își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, își încetează participarea prin notificare sau Royal Canin încetează Programul, Participantul nu va mai avea acces la contul de utilizator.  
 9. Termenii de utilizare pentru site-urile operate de grupul de companii Mars, Incorporated și Politica de confidențialitate a Grupului Mars Incorporated (https://www.mars.com/privacy-policy-romanian) se aplică în completarea prezentelor Termeni și condiții.   
 1. mODIFICĂRI
 1. Royal Canin poate actualiza unilateral prezentele Termeni și condiții în orice moment în viitor, de exemplu, pentru date de contact, actualizări tehnice, date de începere a anumitor activități etc. Participanții vor fi notificați cu privire la astfel de actualizări prin e-mail, iar versiunea actualizată va fi publicată pe pagina web.
 2. Royal Canin poate, de asemenea, să modifice în mod unilateral orice prevedere semnificativă a prezentelor Termeni și condiții. În acest caz, Participanții vor fi notificați cu privire la modificare prin e-mail. În cazul în care Participantul nu respinge modificarea prin e-mail sau printr-o altă notificare scrisă în termen de 14 zile calendaristice, Royal Canin o va considera ca fiind consimțământul Participantului, modificarea urmând să intre în vigoare în a 15-a zi. Declarația de respingere a modificării va constitui, de asemenea, o declarație de încetare a participării, caz în care Royal Canin va acționa ca și cum Utilizatorul și-ar fi șters contul în a 14-a zi.
 1. CONDIȚII SPECIALE DE UTILIZARE A PLATFORMEI
 1. Utilizarea Platformei „My Royal Canin”, în cea mai mare măsură permisă de lege, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele Termeni și condiții, este, de asemenea, guvernată de Termenii de utilizare pentru site-urile operate de grupul de companii Mars, Incorporated („Termeni de utilizare MARS”), care sunt disponibile la următorul link: https://www.mars.com/legal-romania;
 1. RĂSPUNDERE
 1. În cea mai mare măsură permisă de lege, Royal Canin își exclude răspunderea pentru orice prejudicii pretins a fi cauzate prin utilizarea Platformei în temeiul prezentelor Termeni și condiții și ale oricăror Termeni și condiții suplimentare acceptate de Participant, cu excepția daunelor cauzate intenționat de Royal Canin și a daunelor aduse vieții, integrității corporale sau sănătății umane. În special, Royal Canin exclude orice răspundere pentru actele unor terțe părți, inclusiv în cazul în care vreo Activitate implică în vreun fel participarea unei terțe părți sau a produsului acesteia.
 1. DATE DE CONTACT
 1. Participantul poate obține informații despre programul My Royal Canin fie prin formularul de contact al platformei, fie la adresa: info.rou@royalcanin.com.  
 2. Royal Canin va contacta Participantul prin intermediul datelor de contact furnizate de Participant in contul propriu.
 1. GESTIONAREA RECLAMAȚIILOR. METODE EXTRAJUDICIARE
 1. Întrebările sau reclamațiile Participantului pot fi adresate la următoarea adresă a My Royal Canin: info.rou@royalcanin.com. Ne vom strădui să răspundem la cererea dumneavoastră cât mai curând posibil, dar cel târziu în termen de 30 de zile, cu exceptia cazului in care legea prevede un termen mai scurt.
 2. Participantul are si dreptul de a sesiza instanța de judecată competentă cu privire la o dispută. De asemenea, un Participant care este consumator poate alege o procedură extrajudiciară pentru soluționarea unei reclamații, precum cele enumerate mai jos (prevederile de mai jos au doar scop informativ și nu constituie o obligație pentru Operator sau Participantul consumator de a utiliza vreuna dintre aceste metode extrajudiciare):

a) formularea unei cereri la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – Direcția de soluționare alternativă a litigiilor: https://anpc.ro/ce-este-sal/; email: dsal@anpc.ro. Această direcție poate refuza să rezolve o dispută în anumite situații, de exemplu, dacă nu ați încercat anterior să contactați și să rezolvați disputa direct cu Operatorul. Prin urmare, vă încurajăm să ne adresați mai întâi nouă reclamația dvs.;

b) inițierea procedurii de mediere. Lista mediatorilor licențiați este disponibilă la https://www.cmediere.ro/mediatori/Publisher. Medierea poate implica plata unei taxe/onorariu de mediere, care va fi stabilit de mediatorul ales.

c) posibilitatea de a obține asistență gratuită în soluționarea unui litigiu de la o organizație socială, ale cărei sarcini statutare includ protecția consumatorilor (lista disponibilă la http://www.anpc.gov.ro/galerie/file/544/asociatii_consumatori.pdf)

d) formularea unei reclamații prin intermediul platformei de Internet ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO.  

 

 

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL „My ROYAL CANIN”

 

1.         DISPOZIȚII GENERALE

1.1       Scopul Informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1.1.1    Scopul acestei informări privind prelucrarea datelor cu caracter personal este de a furniza informații persoanelor vizate care se înregistrează pentru a participa la programul MyRoyal Canin cu privire la politica și principiile de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal aplicate de Royal Canin Romania și de afiliații săi („Royal Canin” sau „Operatorul”).

1.1.2    În formularea politicii sale de prelucrare a datelor cu caracter personal, Operatorul de date a ținut cont în special de prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului („GDPR”), de Legea nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a RGDP și de alte acte legislative relevante.

1.1.3    Politica de protecție a datelor a Operatorului prevede măsuri fizice, organizatorice și informatice adecvate pentru a proteja securitatea datelor, stabilește măsurile care trebuie luate în cazul unor incidente privind protecția datelor, în conformitate cu prevederile GDPR.

1.2       Definiții:

1.2.1    Date sau Date personale sau Date cu caracter personal: orice date sau informații prin intermediul cărora o persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect, ca Persoană vizată.

1.2.2    împuternicitul Operatorului : un furnizor de servicii care prelucrează Datele cu caracter personal în numele Operatorului de date.

1.2.3    Prelucrarea datelor: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal, indiferent de metoda utilizată, în special colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, accesul, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, publicarea, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea și distrugerea Datelor cu caracter personal.

1.2.4    Informare privind protecția datelor sau Informare: un text scris menit să furnizeze Persoanelor vizate informații adecvate cu privire la prelucrarea Datelor lor cu caracter personal, inclusiv temeiul juridic, scopul, durata prelucrării și drepturile persoanelor vizate.

1.2.5    Operator de date: persoana care stabilește, singur sau împreună cu alte persoane, scopurile și mijloacele de Prelucrare a datelor. Pentru prelucrările menționate în prezenta Informare, următoarea societate (și afiliații acesteia) este Operatorul de date:

Denumire: Royal Canin Romania S.R.L.

Nr de ordine. în Registrul Comerțului: J40/1461/2015

Cod unic de înregistrare: 23330741

Adresă/sediu: Str. Aviator Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 1, Etaj 5, Sector 1, București

Persoana de contact: Alin Cîrstea - Administrator

Nr. telefon: 021 233 05 15

E-mail: info.rou@royalcanin.com

1.2.6    Înregistrarea, respectiv Înscrierea: este procesul descris in sectiunea relevantă din Termeni și condiții.

1.2.7    Termeni și condiții: Regulile de utilizare a Platformei în cadrul Programului My Royal Canin.

1.2.8    Cont de utilizator: interfața electronică pentru interacțiunile dintre Persoana vizată și Operatorul de date și în legătură cu programul My Royal Canin, creată pe site-ul web al Operatorului de date conform Termenilor și condițiilor.

1.2.9    Incident de protecția datelor sau Incident: o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

1.2.10  Codul fiscal: Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.

1.2.11  Persoana vizată: persoană fizică identificată sau identificabilă.

1.2.12  Pagină web: https://myroyalcanin.ro

1.2.13  Platforme de Social Media: Facebook, Instagram, YouTube sau altele asemenea.

1.2.14  Afiliați ai Operatorului de date: Mars, Incorporated și membrii grupului său de companii

1.2.15  Codul Civil: legea 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile ulterioare.

1.2.16  Program sau Platforma: Programul „My Royal Canin” operat de Operatorul de date conform Termenilor si condițiilor. 

1.2.17  Activitate: diverse activități și funcțiuni (de ex. chestionare, jocuri) asociate cu profilurile animalelor de companie (câini sau pisici) înregistrate de Participanți, puse la dispoziție Persoanei vizate sau unor grupuri de Participanți.

2.         PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN LEGĂTURĂ CU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL MY ROYAL CANIN

2.1       Temeiurile legale ale prelucrarii Datelor fiecarui Participant constau în:

2.1.1    Consimțământul Persoanei vizate [articolul 6 alin. (1) litera (a) din GDPR], care este dat de Persoana vizată, spre exemplu, atunci când se Înregistreaza si se Înscrie la programul My Royal Canin sau se înregistrează pentru anumite programe speciale, tombole sau participă la anumite Activități. În cazul în care utilizarea anumitor programe speciale, concursuri, Activități necesită prelucrarea unor Date suplimentare în plus față de Datele cuprinse în prezenta Informare sau prelucrarea Datelor în alt mod decât cel prevăzut în prezenta Informare, Operatorul de date va furniza în prealabil informații specifice.

Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului implică imposibilitatea de a participa la programul Royal Canin sau la respectiva Activitate.

2.1.2    Prelucrarea necesară pentru încheierea sau executarea unui contract [articolul 6 alin. (1) litera (b) din GDPR], precum prelucrarea în vederea desfășurarii unui concurs cu premii.

Refuzul de a furniza datele în aceste situații implică imposibilitatea de a participa la respectiva Activitate.

2.1.3    Prelucrarea necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Operatorului (de exemplu: prelucrarea în scopuri fiscale sau contabile, precum evidența contabilă, reținerea, declararea și plata unui impozit cu reținere la sursă, precum impozitul pe venitul din premii) [articolul 6 alineatul (1) litera c) din GDPR].

2.1.4    Prelucrarea necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator [articolul 6 alin. (1) litera (f) din GDPR] (de exemplu: pentru soluționarea sau apărarea față de o reclamație sau o disputa).

2.1.5    Baza legală pentru transferul de date către țări terțe este consimțământul persoanei vizate dat în timpul înregistrării [articolul 49 alin. (1) litera (a) din GDPR] sau executarea unui contract (raport juridic) în legătură cu programul My Royal Canin [articolul 49 alin. (1) litera (b) din GDPR].

2.2       Scopul Prelucrării datelor:

2.2.1    Furnizarea de informații și buletine informative pentru proprietarii de câini și pisici cu privire la întreținerea și hrănirea animalelor de companie, (in cazul comunicarilor directe adresate Persoanei vizate, numai pe baza consimțământului dat separat de alte prelucrari și revocabil în orice moment).

2.2.2    Informații privind orice Activitate.

2.2.3    Derularea Programului, inclusiv orice Activitate, personalizarea interfeței online, schimbul de experiențe, jocuri.

2.2.4    Oferirea de diverse premii și beneficii Persoanei vizate atunci când utilizează Programul.

2.2.5    Promovarea produselor Operatorului de date, marketingul direct, pe baza consimțământului dat separat de alte prelucrari și revocabil în orice moment.

2.2.6    Respectarea obligațiilor legale ale Operatorului (precum prelucrarea Datelor cu în scopuri fiscale sau contabile).

2.3       Datele personale ce pot fi prelucrate include urmatoarele:

2.3.1    Numele, e-mailul, adresa, telefonul și alte date de contact furnizate de Persoana vizata;

2.3.2    Date necesare pentru îndeplinirea unor eventuale obligații fiscale în legătură cu programul My Royal Canin, cum ar fi, în plus față de cele enumerate la punctul 2.3.1, codul numeric personalal Persoanei vizate, detalii despre orice premiu acordat persoanei respective.

2.3.3    Numele de utilizator, datele animalelor de companie ale Persoanei vizate, datele de cumpărare, preferințele Persoanei vizate, Activitățile înregistrate. 

2.3.4    Datele informatice necesare pentru a asigura înregistrarea Persoanei vizate, activitatea sa pe internet, în special așa-numitele cookie-uri. Informații detaliate privind utilizarea cookie-urilor pot fi găsite la următorul link: https://www.mars.com/cookies-romania.

2.3.5    Prelucrarea datelor pe Social Media este efectuată independent de Social Media respectiva, iar pentru o astfel de prelucrare, Operatorul de date nu este responsabil. Persoana vizată poate găsi informații despre Prelucrarea datelor de pe Social Media pe site-ul Social media respectiv.

2.4       Contactarea Persoanei vizate în calitate de destinatar, mesaje trimise persoanei vizate

2.4.1    Operatorul de date poate, în cadrul sau în legătură cu utilizarea Platformei, să furnizeze informații Persoanei vizate prin e-mail sau la detaliile de contact furnizate de Persoana vizată sau să contacteze persoana vizată pentru a solicita un acord sau confirmare. Persoana vizată poate primi informații sau solicitări în special cu privire la următoarele subiecte:

(a)        informații privind introducerea de noi Activități sau functionalități ale Programului, modificarea, încetarea Activităților în derulare;

(b)       informații privind modificări survenite în Termeni si condiții sau în cuprinsul Informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

(c)        mesaje ale sistemului informatic.

2.4.2    În cazul în care Persoana vizată și-a dat consimțământul separat pentru marketing, Operatorul de date poate trimite informații privind întreținerea și hrănirea animalului de companie înregistrat, prin intermediul unei scrisori de informare separate sau al unui buletin informativ general pentru animalul de companie înregistrat sau mesaje de marketing Persoanei vizate prin e-mail și prin alte detalii de contact furnizate de persoana vizată în scopuri de marketing direct. Persoana vizată își poate retrage în orice moment consimțământul pentru trimiterea de astfel de comunicări sau poate obiecta cu privire la trimiterea unor astfel de comunicări.  

2.5       Durata Prelucrării Datelor:

2.5.1    Prelucrarea Datelor legate de programul My Royal Canin are loc până la 30 de zile de la ștergerea Contului de utilizator al Persoanei vizate, retragerea sau încetarea utilizării Programului sau retragerea consimțământului pentru prelucrarea Datelor. În mod excepțional, Royal Canin poate păstra Datele pentru o perioadă mai lungă de timp dacă se aplică o perioadă de prescripție mai lungă pentru orice acțiune legală sau contractuală.

2.5.2    În cazul în care vreo Activitate din programul My Royal Canin conduce la obligații contabile sau fiscale ale Royal Canin (în special, dacă Persoana vizată primește un premiu sau un alt beneficiu), Datele vor fi păstrate pentru perioada prevăzută de legislația aplicabilă (ca regula, 5 ani), fără a aduce atingere prevederilor de la punctul 2.5.1.

2.5.3    Prelucrarea Datelor legate de Înregistrare este guvernată de Declarația de confidențialitate Mars. Cu toate acestea, încetarea Înregistrării va duce la încetarea prelucrării Datelor legate de programul My Royal Canin (cu excepția prelucrării datelor prevăzută la punctul 2.5.2) și la ștergerea Contului de utilizator al Persoanei vizate.

2.6       Transferul de Date și prelucrarea Datelor de către filialele Operatorului de date:

2.6.1    Prelucrarea Datelor de către Royal Canin este efectuată în comun cu companiile sale afiliate, cum ar fi Mars, Incorporated și membrii grupului său de companii, în ceea ce privește Înregistrarea Persoanei vizate. Informații detaliate despre prelucrarea datelor de către Mars Incorporated și grupul său de companii sunt prezentate în Declarația de confidențialitate Mars (disponibilă la https://www.mars.com/privacy-policy-romanian), pe care Persoana vizată a acceptat-o în timpul procesului de Înregistrare. După completarea formularului de înregistrare și acceptarea Declarației de confidențialitate Mars, Persoana vizată va primi un e-mail de confirmare. Persoana vizată va avea apoi posibilitatea de a se înscrie în programul My Royal Canin sau pe alte platforme ale site-urilor web ale Royal Canin sau ale grupului de companii Mars Incorporated, completând formularele prevăzute. Prelucrarea datelor de către Royal Canin în legătură cu programul My Royal Canin se bazează pe datele furnizate în timpul Înregistrării și pe contul de utilizator.

2.6.2    Prelucrarea Datelor de către Operatorul de date și companiile afiliate acestuia, precum și activitățile de prelucrare ale anumitor operatori pot avea loc, în anumite cazuri, în țări terțe. Țările terțe sunt, în principal, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. Operatorul de date are încredere că se va stabili o cooperare în materie de protecție a datelor între țările menționate și Uniunea Europeană (prin intermediul unei decizii de conformitate și a unor garanții adecvate) pentru a asigura transferul de date către țările menționate, dar în absența unui astfel de acord, consimțământul Persoanei vizate [articolul 49 alin. (1) litera a) din GDPR] sau executarea raportului juridic în legătură cu programul My Royal Canin [articolul 49 alin. (1) litera b) din GDPR] va fi considerat un temei juridic adecvat și acceptabil în situația specifică. Mars, Incorporated și grupul său de societăți utilizează în principal clauzele contractuale standard ale Comisiei Uniunii Europene pentru transferurile de date din Uniunea Europeană în țări terțe, acolo unde este cerut de lege. Operatorul de date informează în mod specific Persoana vizată că, nici în absența unei decizii de conformitate și a unor garanții adecvate, nu există niciun risc semnificativ ca prelucrarea să fie efectuată parțial în țări terțe, având în vedere că Mars Incorporated și grupul său de societăți iau măsuri serioase pentru a proteja datele cu caracter personal, iar domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal exclude în mod substanțial probabilitatea unei încălcări grave a drepturilor și libertăților Persoanei vizate.

2.6.3    Operatorul de date și Mars, Incorporated și membrii grupului său utilizează serviciile Okta ca Imputernicit pentru a implementa Programul și a opera contul de utilizator, prin care anumite operațiuni de prelucrare a Datelor pot fi efectuate în întregime sau parțial în Statele Unite. Informarea Okta de protecțiadateloreste disponibilă la următorul link: https://www.okta.com/privacy-policy/.

2.6.4    Lista Imputernicitilor Operatorului de date este publicată pe Pagina web.

2.7       Modificarea Informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

2.7.1    Operatorul de date va furniza informații cu privire la modificările tehnice ale Informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal care nu afectează drepturile Persoanei vizate (de exemplu, schimbarea adresei Operatorului de date, schimbarea procesatorilor de date utilizați) prin publicarea modificărilor pe site-ul său web.

2.7.2    Operatorul de date va trimite un e-mail Persoanei vizate cu privire la orice modificare a Informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal care afectează sau poate afecta drepturile Persoanei vizate, iar dacă în termen de 14 zile Persoana vizată nu se opune prelucrării datelor în temeiul Informării privind protecția datelor modificate, se va considera că Persoana vizată a acceptat modificările. Persoana vizată poate decide să nu își dea consimțământul pentru prelucrarea datelor în temeiul Informării modificate, caz în care Operatorul de date va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal și va șterge datele cu caracter personal ale Persoanei vizate în conformitate cu punctul 3.2.2 din prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

3.         DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE ȘI MODUL DE EXERCITARE A ACESTORA

3.1       Contactarea Operatorului de date

3.1.1    Persoanele vizate își pot exercita următoarele drepturi în scris, prin e-mail sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la datele de contact ale Operatorului de date enumerate la punctul 1.2.5 din prezenta Informare.

3.1.2    Operatorul de date examinează cererile fără întârziere, dar nu mai târziu de 30 de zile, și ia decizii cu privire la acestea, care sunt comunicate în scris Persoanelor vizate.

3.2       Drepturile Persoanei vizate

3.2.1    Dreptul de acces: În orice moment, Persoana vizată poate solicita Operatorului de date să îl informeze dacă prelucrează datele sale cu caracter personal și, în caz afirmativ, să îi ofere acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrează.

Cererea de informații poate viza Datele Persoanei vizate prelucrate de către Operator, sursa Datelor, scopurile, temeiul juridic și durata prelucrării, numele și adresele eventualilor Operatori de date, activitățile legate de prelucrare și, în cazul transferului de Date cu caracter personal, cine a primit sau primește datele Persoanei vizate și în ce scopuri etc.

3.2.2    Dreptul la rectificare: Persoana vizată poate solicita rectificarea Datelor sale cu caracter personal inexacte prelucrate de către Operatorul de date. Având în vedere scopul prelucrării, Persoana vizată poate solicita completarea Datelor cu caracter personal incomplete.

3.2.23  Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): Persoana vizată poate solicita ștergerea Datelor sale personale prelucrate de către Operatorul de date. Ștergerea poate fi refuzată (i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare sau (ii) în cazul în care prelucrarea Datelor cu caracter personal este necesara pentru respectarea unei obligații legale a Operatorului; și (iii) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, dacă este necesar.

În toate cazurile Operatorul de date informează Persoana vizată cu privire la refuzul cererii de ștergere, indicând motivele refuzului. Odată ce cererea de ștergere a Datelor cu caracter personal a fost îndeplinită, datele anterioare (șterse) nu mai pot fi restabilite.

Operatorul de date șterge Datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile, în cazul în care

(a)        în cazul prelucrării bazate pe consimțământul Persoanei vizate, Persoana vizată își retrage consimțământul, își șterge contul de utilizator, își retrage sau încetează utilizarea Programului și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;

(b)       perioada de prelucrare permisă de lege a expirat;

(c)        scopul Prelucrării de date a fost atins, inclusiv în cazul în care Operatorul de date încetează să opereze Programul My Royal Canin;

(d)       Persoana vizată se opune prelucrării de date pe baza interesului legitim și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datelor sau persoana vizată se opune prelucrării de date în scopuri de marketing direct;

(e)        datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

(f)        ștergerea datelor cu caracter personal este impusă de lege (inclusiv ca urmare a unei decizii a unei autorități publice competente).

3.2.4    Dreptul la restricționarea prelucrării: Persoana vizată poate solicita Operatorului de date să restricționeze prelucrarea datelor sale cu caracter personal în cazul în care:

(i) Persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal prelucrate. În acest caz, restricția se aplică pentru perioada de timp necesară pentru a permite Operatorului de date să verifice exactitatea datelor cu caracter personal. Operatorul de date marchează datele cu caracter personal pe care le prelucrează dacă persoana vizată contestă exactitatea sau corectitudinea acestora, dar incorectitudinea sau inexactitatea datelor cu caracter personal contestate nu poate fi stabilită în mod clar.

(ii) dacă prelucrarea de date este ilegală, iar Persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal prelucrate și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora.

(iii) în cazul în care scopul prelucrării a fost îndeplinit, iar Persoana vizată i le solicită Operatorului  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

(iv) Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale Persoanei vizate.

3.2.5.   Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care ni le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul în temeiul său pe un contract, iar prelucrarea se efectuează prin mijloace automatizate.

 

3.2.6    Dreptul la opoziție:. Persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul interesului legitim al Operatorului, a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

3.2.7    Marketing direct - Dreptul la opoziție: Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În acest caz, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în scop de marketing direct.

3.2.8    Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau care o afectează în mod semnificativ în mod similar, cu excepția cazului în care se aplică circumstanțe speciale (de exemplu, sunt necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între persoană vizată și un operator de date, se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate etc.). In cadrul Platformei, persoanele vizate nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată si nici a creării de profiluri.

 

3.2.9    Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Acțiuneîn justiție

 

Persoana vizată poate depune o plângere direct la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ale cărei date de contact sunt următoarele:

Adresa: Bucuresti, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336,

Telefon: +40.318.059.211/2Telefax: +40.318.059.602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Pagină web: www.dataprotection.ro

În cazul unei încălcări a drepturilor Persoanei vizate, aceasta poate iniția și o acțiune în justiție. Este de competența instanței de judecată să decidă asupra cazului. Operatorul de date informează Persoana vizată, la cerere, cu privire la posibilitățile și mijloacele de recurs în justiție.

 

 

ANEXA 1 – FORMULAR OPTIONAL DE DECLARATIE DE RETRAGERE

NOTA: acest formular trebuie completat și transmis doar în cazul în care doriți să vă retrageți din Programul “My Royal Canin”

 

Destinatar: Royal Canin Romania S.R.L.

Adresa: Str. Aviator Popișteanu nr. 54A, Expo Business Park, Cladirea 1, et. 5, București, sector 1(*)/Email: info.rou@royalcanin.com (*)

Prin prezenta, subsemnatul (*) vă informez (*) că mă retrag din Programul “My Royal Canin”.

Data înregistrarii in “My Royal Canin”(*)

Prenumele și numele consumatorului

Emailul consumatorului

Semnătura consumatorului (doar în cazul trimiterii formularului pe format de hârtie)

Data completării formularului:

(*) A se șterge ceea ce nu se aplică.