REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI

“Club Royal Canin”

Program valabil din 01.07.2021 pe o durata nedeterminata

 

 1. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE
  1. Organizatorul programului “Club Royal Canin” (denumit in continuare “Programul”) este Royal Canin Romania (denumit in continuare „Organizatorul”), cu sediul in București, Sector 1, Str. Aviator Popisteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 1, etaj 5, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1461/2015,  Cod Fiscal RO 23330741;
 2. Programul se va desfasura prin intermediul societatii Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia”), cu sediul in Romania, str. Siriului nr. 42-46, Bucuresti, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/ 8295/ 2000, Cod Fiscal RO 13351917.

 

 1. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL PROGRAMULUI
 2. Programul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Programului si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Regulamentul este intocmit in forma autentica si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, pe https://royalcaninclub.ro/pagini/regulament

 1. Participantii la Program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.
 2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Programul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Programul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale intocmite in forma autentica care vor fi comunicate catre public in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala,  inainte ca acestea sa intre in vigoare. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

 

 1. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA PROGRAMULUI

Programul este organizat pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Programul se desfasoara incepand cu data de 01.07.2021 si se va desfasura pe o perioada nedeterminata (“Perioada Programului”). In viitor, daca Organizatorul va decide incetarea Programului, in plus fata de anuntarea Participantilor conform art. 2.4 din prezentul Regulament, Organizatorul va acorda Participantilor o perioada de minim 30 de zile pentru  solicitarea premiilor.   

 

 1. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
  1. In Program se pot inscrie persoanele fizice, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Program, care au cel putin un animal de companie si domiciliu, resedinta sau o adresa de corespondenta (pentru livrari) in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (“Participantii”).
  2. Inscrierea in Program presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
  3. Nu au dreptul de a participa la acest Program urmatoarele categorii de persoane :
 2. Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;
 3. Angajati ai Organizatorului, ai Agentiei sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Programului;
 4. Angajati ai petshop-urilor sau cabinetelor veterinare care vand Produse Participante
 5. Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia persoanelor mentionate la punctele (ii) si (iii) si (iv) de mai sus.
 6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Program, precum si dreptul de a elimina din Program orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Program are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Program, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.
 7. Pentru validarea participarii la Program, inclusiv validarea premiilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica inscrierile pentru care exista indicii rezonabile de posibila frauda prin contactarea participantilor si solicitarea dovedirii detinerii bonurilor/facturilor fiscale inscrise in Program. Participantii astfel contactati trebuie sa faca dovada detinerii acestor documente fiscale in original prin trimiterea lor in original in maxim 7 zile calendaristice de la solicitarea documentului fiscal de catre Organizator, la adresa: București, Sector 1, Str. Aviator Popisteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 1, etaj 5. În caz contrar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participarea frauduloasa (de exemplu, participant care nu face dovada unui bon fiscal sau a unei facturi fiscale in original care sa fie conform/a cerintelor Regulamentului, neconcordante intre bonul fiscal cu care respectivul Participant s-a inscris in Program si cel prezentat la solicitarea Organizatorului) si/sau de a invalida castigatorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a participa la Program. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica autenticitatea bonurilor fiscale cu magazinul emitent, iar in situatia in care magazinul emitent confirma lipsa de autenticitate a bonului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participarea frauduloasa si/sau de a invalida castigatorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a participa la Program.

 

 1. SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE 

La Program participa produsele comercializate pe piata din Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”, descrise in Anexa 2 a prezentului Regulament.

 

 1. SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

In Program vor fi luate in considerare conform prevederilor prezentului Regulament achizitiile de Produse Participante incluse in Program, efectuate in Romania, incepand din data de 01 iulie 2021 si oricand pe Perioada Programului. 

Participanţilor la Program nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Programului (costul de achiziţionare a Produselor Participante, costul aferent conectarii la Internet). 

 

Participantii vor avea posibilitatea de a se inscrie in Program prin crearea unui cont pe siteul https://royalcaninclub.ro. Contul de Participant poate fi creat prin accesarea site-ului https://royalcaninclub.ro, completarea formularului de inregistrare cu urmatoarele date: nume, prenume, email, adresa de livrare, precum si bifarea campului «Sunt de acord cu Politica de prelucrare a datelor personale Mars». Neacordarea consimtamantului pentru prelucrarea datelor personale pentru scopurile derularii Programului atrage imposibilitatea participarii la Program. 

Acordarea consimtamantului pentru prelucrarea datelor in scop de marketing este optionala.   

 

Ulterior parcurgerii cu succes a pasilor mentionati mai sus, Participantul va primi un email de confirmare a inregistrarii. Acesta trebuie sa acceseze link-ul din email pentru activarea contului, pe baza caruia va desfasura toate activitatile din Program. Aprobarea contului unui Participant se realizeaza in maximum 10 zile lucratoare de la momentul primirii datelor acestuia. Participantul va primi un email prin care va fi instiintat ca a fost aprobat contul. Participantul va accesa site-ul ului https://royalcaninclub.ro si se va autentifica in contul creat pe website folosind adresa de email si parola completate in formularul de inscriere. Dupa autentificare in cont, Participantul va putea sa desfasoare urmatoarele activitati:

 1. sa incarce un bon fiscal sau o factura fiscala care sa ateste  achizitiile efectuate, in limita a 5 bonuri/facturi emise de acelasi comerciant intr-o luna de zile (daca se inscriu mai mult de 5, se vor lua in considerare doar primele 5 bonuri sau facturi fiscale din luna respectiva inscrise);
 2. sa incarce bonul sau factura in termen de maxim 3 luni de la data achizitiei; Participantul este responsabil de acoperirea datelor de pe bon/factura referitoare la produse non Royal Canin;
 3. sa introduca valoarea totala a Produselor Participante de pe bon/factura fiscala in campul denumit Valoarea bonului;
 4. sa se asigure  ca pe bon/ factura este afisat si vizibil numele produselor Royal Canin dintre Produsele Participante;
 5. sa solicite premii din catalogul virtual;
 6. sa verifice situatia contului;
 7. sa verifice activitatea sa pe site (istoric inregistrari, istoric premii solicitate).

 

Pe perioada Programului, Participantii care achizitioneaza produsele participante vor primi o valoare in lei corespunzatoare  valorii produselor achizitionate, conform ecuatiei: 1 leu cheltuit = 1 leu pe site. De exemplu, daca un Participant inscrie un bon/o factura de achizitie pentru produse Royal Canin in valoare de 100 lei, Participantului i se va aloca o valoare de 100 lei in contul sau de pe site si o poate vizualiza in sectiunea Total inregistrari, daca bonul/ factura inscrisa este valida.

 

In plus, primii 1000 Participanti inregistrati in Club in perioada 01.07.2021-30.08.2021, care completeaza pe site profilul lor si al animalului de companie, vor primi cadou o minge de joaca pentru pisica sau un suport pentru pungi igienice pentru caine – in functie de animalul inregistrat. Disponibilitatea cadourilor este urmatoarea: 400 de bucati minge de joaca pentru pisica si 600 de bucati suport igienic pentru caine. Cadoul se livreaza impreuna cu primul premiu comandat.

 

Pentru a primi valoarea corespunzatoare Produselor Participante achizitionate, Participantii trebuie:

 • sa isi acceseze contul creat pe pagina https://royalcaninclub.ro
 • sa completeze formularul de pe pagina https://royalcaninclub.ro/invoice-upload  cu urmatoarele informatii: valoare factura/bon;
 • sa incarce pe site bonul sau factura in termen de maxim 3 luni de la data achizitiei;
 • Valoarea corespunzatoare facturilor valide inregistrate de participanti va fi actualizata in contul fiecarui pariticipant in termen de maxim 5 zile lucratoare dupa primirea dovezilor de achizitie. Valoarea in lei din Total Inregistrari de pe site poate fi folosita pentru solicitari de premii exclusiv din catalogul virtual disponibil pe site-ul https://royalcaninclub.ro.

 

Pe masura ce se opteaza pentru anumite premii, din valoarea totala din contul unui Participant se scade valoarea premiilor pentru care a optat.

 

Premiile solicitate de Participanti din catalogul virtual vor fi expediate prin curier, pe costurile Organizatorului, la adresa furnizata de Participanti in momentul plasarii comenzii, in maximum 30 de zile lucratoare de la data plasarii comenzii. 

 

Lista premiilor este prevazuta in Anexa 3 si va fi disponibila online pe https://royalcaninclub.ro. Lista premiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatea produselor si a pretului acestora, caz in care prezentul Regulament va fi modificat in consecinta.

 

Valoarea din contul unui Participant va putea fi utilizata  oricand, pana cel mai tarziu la data retragerii Participantului din Program sau data incetarii a Programului (asa cum va putea fi decisa de Organizator cu anuntarea prealabila a Participantilor), oricare ar interveni mai devreme.

 

Valoarea din contul unui Participant nu se schimba in bani sau alte beneficii, cu exceptia premiilor pe care fiecare Participant le poate alege si nu sunt transferabile altui Participant.

Oricare Participant se poate retrage din Program, inchizandu-si contul de utilizator. O asemenea decizie a Participantului atrage pierderea valorii acumulate in cont si neutilizate pana la data inchiderii contului, care nu vor fi compensate de Organizator in bani sau in alta maniera. 

 

 1. SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca un Participant sa poata participa la Program si sa primeasca premiile disponibile, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) Sa indeplineasca toate conditiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;

b) Sa achizitioneze in Perioada Programului oricare dintre Produsele Participante in Program;

c) Sa inregistreze bonurile sau facturile care dovedesc achizitionarea de Produse Participante in termen de maxim 3 luni de la data achizitiei, in limita a  5 facturi/bonuri emise de acelasi magazin comerciant in cursul unei luni

d) Sa consume valoarea acumulata in cont aferenta bonurilor sau facturilor astfel inregistrate prin solicitarea de premii din catalogul virtual https://royalcaninclub.ro/. Premiile se primesc de oricare Participant numai prin utilizarea valorii acumulate in contul de utilizator, fiind excluse alte metode precum plata acestora in bani integral sau partial. 

 

 1. SECTIUNEA 8. PREMIILE PROGRAMULUI

Lista de premii este prevazuta in Anexa 3 si se va regasi pe intreaga perioada a Programului pe site-ul https://royalcaninclub.ro/, in sectiunea Catalog. Lista de premii poate suferi modificari in functie de disponibilitatea premiilor in stocurile furnizorilor, caz in care prezentul Regulament va fi modificat in consecinta. Numarul total al premiilor va fi estimat la sfarsitul perioadei promotionale, in functie de numarul de Participanti care indeplinesc conditiile de castig si de numarul premiilor revendicate.

 

 1. SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul Programului nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele:

 • Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la) defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;
 • Situatiile in care Participantii inscriu pe pagina web date incorecte sau achizitioneaza produse neparticipante la Program;
 • Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de inscrierea in Program, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Program ;
 • Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Situatiile in care premiul ales de un Participant nu se mai afla pe stoc la momentul comenzii.
 • Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale premiilor.
 1. SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Informatii cu privire de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament. Prin participarea la Program, Participanții își dau acordul expres și neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sau Agenției să fie prelucrate conform cu prezentul Regulament (Anexa 1). Pentru mai multe informatii, va rugam accesati si Politica de Confidentialitate a Organizatorului disponibila la https://www.mars.com/privacy-policy-romania .

 

 1. SECTIUNEA 11. INCETAREA/ INTRERUPEREA PROGRAMULUI. FORTA MAJORA

Programul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Programului.

 

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Programul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.   

 

 1. SECTIUNEA 12. CONTESTATII SI LITIGII

Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Programului prin email la adresa office.rou@royalcanin.com in termen de maximum 30 zile de la data ivirii evenimentului cauzator al contestatiei. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

 

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, dupa intrarea in posesia acestuia, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. Orice obiecţiune în ceea ce privește cuantumul valorii acumulate poate fi acceptată doar cu condiţia prezentării bonului/facturii primite la achizitia la care se referă obiecţiunea. 

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Programului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

 1. SECTIUNEA 13. ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Programul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Programului. 

 


 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Programului “Club Royal Canin”

(“Programul”)

- Informare catre Participanti cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal 

In vederea desfasurarii Programul, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

 

Royal Canin Romania, cu sediul in București, Sector 1, Str. Aviator Popisteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 1, etaj 5, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1461/2015,  Cod Fiscal RO 23330741 (denumita in continuare "Operatorul"),

 

prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

 

Royal Canin Romania, cu sediul in București, Sector 1, Str. Aviator Popisteanu nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 1, etaj 5, 

Departamentul de Marketing, 

e-mail: office.rou@royalcanin.com

Telefon: 021 233 05 15.

 

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Programului

In cadrul Programului, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume si prenume;
 2. Adresa de e-mail;
 3. Numar de telefon ;
 4. Adresa livrare premiu.

In plus, in cazul castigatorului unui premiu a carui valoare depaseste suma de 600 lei, se va colecta si prelucra CNP-ul (codul numeric personal), pentru indeplinirea obligațiilor impuse de Codul Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de castigator. 

 1. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Program vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 1. organizarii si desfasurarii Programului;
 2. desemnarii si validarii castigatorilor;
 3. atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

In cazul Participantilor care si-au dat acordul pentru prelucrari de marketing, scopurile prelucrarii datelor personale vor include marketing, publicitate, promovarea produselor Royal Canin, derularea altor programe adresate consumatorilor, precum si marketing direct prin transmitere de comunicări comerciale electronice (inclusiv promoţii, oferte, campanii promoţionale, tombole). 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantul persoanei vizate, al executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Programului “Club Royal Canin” acceptat de fiecare participant, realizarea obligatiilor legale ale Operatorului si/sau Imputernicitului, precum si interesul legitim al Operatorului de a derula Programul si de a-si apara drepturile si interesele in cazul unor actiuni, obiectiuni sau contestatii ((art. 6 (1) literele (a), (b), (c) si (f) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE).

 

In cazul Participantilor care si-au dat acordul pentru prelucrari de marketing, temeiul prelucrarii va consta in consimtamantul persoanei vizate, precum si interesul legitim al Organizatorului constând în promovarea produselor Royal Canin, realizarea și implementarea unor programe și mecanisme de relaționare cu (potențiali) clienți, apararea drepturilor si intereselor in cazul unor actiuni, obiectiuni sau contestatii ((art. 6 (1) literele (a) si (f) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE).

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Programului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – Mediapost Hit Mail, contractorilor Imputernicitului sau Organizatorului implicati in derularea Programului (de ex. furnizorul de servicii de curierat), consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

Datele cu caracter personal vor fi transferate in SUA, cu respectarea masurilor necesare pentru a asigura nivelul de protectie si securitate adecvat in raport cu legile aplicabile, inclusiv prin introducerea unor clauze contractuale standard in contractele ce vizeaza respectivul transfer. 

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de la Participanti vor fi stocate pe durata desfasurarii Programului, atata timp cat persoana vizata in cauza participa la Program prin mentinerea activ a contului sau de utilizator. In situatia in care persoana vizata inchide contul de utilizator, isi retrage consimtamantul acordat pentru date de marketing sau Programul inceteaza din orice motive, vor fi pastrate datele necesare pentru indeplinirea unor obligatii legale, cum ar fi cele in materie financiar-contabila si fiscala, pentru exercitarea intereselor legitime ale Organizatorului (cum ar fi datele necesare pentru solutionarea unor dispute, tinand cont de termenele de prescriptie aplicabile) sau pentru alte temeiuri care subzista in continuare. 

Datele persoanelor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor vor fi pastrate pentru intreaga perioada solicitata de regulile financiar contabile sau fiscale, de minim 6 ani de la data respectivei obligatii fiscale.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”), conform prevederilor legale aplicabile:

 

A. Dreptul de acces la date

(1) Orice Persoana Vizată are dreptul de a obține de la Operator confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Obținerea confirmării se face în baza unei cereri scrise, datate și semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia menționată la Secțiunea 1 din Regulament. 

(2) Persoana Vizata are acces la urmatoarele informatii:

 1. scopurile prelucrarii;
 2. categoriile de date cu caracter personal vizate;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
 4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
 5. existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

(3) Operatorul furnizeaza gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care Persoana Vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care Persoana Vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

B. Dreptul la rectificare: se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizata. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

C. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: 

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. Persoana Vizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. Persoana Vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.

D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele cazuri:

 1. Persoana Vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;
 2. prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
 3. Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 4. Persoana Vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
 5. In cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Operator si/sau Imputernicitii acestuia doar in anumite scopuri.

E. Dreptul de a-si retrage consimtamantul, atragand imposibilitatea de participare la Program sau daca se produce in timpul acesteia, imposibilitatea de validare si acordare a premiului. In cazul Participantilor care si-au dat acordul pentru prelucrari de marketing, consimtamantul pentru astfel de prelucrari se poate retrage oricand, fara consecinte cu privire la participarea la Program. 

F. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii Programului si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, Persoana Vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial  intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita transmiterea directa a acestor date noului organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial. 

G. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionate anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit. 

H. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia particulara a Persoanei Vizate in orice moment, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. In cazul exercitarii obiectiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formuleaza obiectiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente indeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.

I. Dreptul de a formula plangere: Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, www.dataprotection.ro) in legatura cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.

 

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior prin email la adresa office.rou@royalcanin.com

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Program pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Programului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Program. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Programului numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Programului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

 1. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Program vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Pentru mai multe informatii, va rugam accesati si Politica de Confidentialitate a Organizatorului disponibila la https://www.mars.com/privacy-policy-romania

 

 

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Programului “Club Royal Canin”

 

Denumire produs
GAMA DE PRODUSE DEDICATĂ CÂINILOR
ROYAL CANIN BEAGLE ADULT 3 kg
ROYAL CANIN BICHON FRISE ADULT 500 g
ROYAL CANIN BICHON FRISE ADULT 1.5 kg
ROYAL CANIN BOXER ADULT 12 kg
ROYAL CANIN BULLDOG PUPPY 3 kg
ROYAL CANIN BULLDOG PUPPY 12 kg
ROYAL CANIN BULLDOG ADULT 3 kg
ROYAL CANIN BULLDOG ADULT 12 kg
ROYAL CANIN CHIHUAHUA PUPPY 1.5 kg
ROYAL CANIN CHIHUAHUA ADULT 1.5 kg
ROYAL CANIN COCKER ADULT 3 kg
ROYAL CANIN DACHSHUND PUPPY 1.5 kg
ROYAL CANIN DACHSHUND ADULT 1.5 kg
ROYAL CANIN FRENCH BULLDOG PUPPY 3 kg
ROYAL CANIN FRENCH BULLDOG ADULT 1.5 kg
ROYAL CANIN FRENCH BULLDOG ADULT 3 kg
ROYAL CANIN GERMAN SHEPHERD PUPPY 1 kg
ROYAL CANIN GERMAN SHEPHERD PUPPY 3 kg
ROYAL CANIN GERMAN SHEPHERD PUPPY 12 kg
ROYAL CANIN GERMAN SHEPHERD ADULT 3 kg
ROYAL CANIN GERMAN SHEPHERD ADULT 11 kg
ROYAL CANIN GERMAN SHEPHERD ADULT 5+ 12 kg
ROYAL CANIN GOLDEN RETRIEVER PUPPY 1 kg
ROYAL CANIN GOLDEN RETRIEVER PUPPY 3 kg
ROYAL CANIN GOLDEN RETRIEVER PUPPY 12 kg
ROYAL CANIN GOLDEN RETRIEVER ADULT 3 kg
ROYAL CANIN GOLDEN RETRIEVER ADULT 12 kg
ROYAL CANIN LABRADOR PUPPY 1 kg
ROYAL CANIN LABRADOR PUPPY 3 kg
ROYAL CANIN LABRADOR PUPPY 12 kg
ROYAL CANIN LABRADOR ADULT 3 kg
ROYAL CANIN LABRADOR ADULT 12 kg
ROYAL CANIN LABRADOR ADULT 5+ 12 kg
ROYAL CANIN MALTESE ADULT 500 g
ROYAL CANIN MALTESE ADULT 1.5 kg
ROYAL CANIN POODLE ADULT 1.5 kg
ROYAL CANIN PUG PUPPY 1.5 kg
ROYAL CANIN PUG ADULT 1.5 kg
ROYAL CANIN ROTTWEILER PUPPY 12 kg
ROYAL CANIN ROTTWEILER ADULT 3 kg
ROYAL CANIN ROTTWEILER ADULT 12 kg
ROYAL CANIN SHIH TZU PUPPY 500 g
ROYAL CANIN SHIH TZU PUPPY 1.5 kg
ROYAL CANIN SHIH TZU ADULT 500 g
ROYAL CANIN SHIH TZU ADULT 1.5 kg
ROYAL CANIN SHIH TZU ADULT 3 kg
ROYAL CANIN WESTIE ADULT 1.5 kg
ROYAL CANIN WESTIE ADULT 3 kg
ROYAL CANIN YORKSHIRE PUPPY 500 g
ROYAL CANIN YORKSHIRE PUPPY 1.5 kg
ROYAL CANIN YORKSHIRE ADULT 500 g
ROYAL CANIN YORKSHIRE ADULT 1.5 kg
ROYAL CANIN YORKSHIRE ADULT 7.5 kg
ROYAL CANIN YORKSHIRE ADULT 8+ 1.5 kg
ROYAL CANIN CHIHUAHUA ADULT LOAF 12 x 85 g
ROYAL CANIN SHIH TZU ADULT LOAF 12 x 85 g
ROYAL CANINYORKSHIRE ADULT LOAF 12 x 85 g
ROYAL CANIN MINI DENTAL CARE 1K
ROYAL CANIN MINI DENTAL CARE 8K
ROYAL CANIN MEDIUM DENTAL CARE 3KG
ROYAL CANIN MEDIUM DENTAL CARE 10K
ROYAL CANIN MAXI DENTAL CARE 3K
ROYAL CANIN MAXI DENTAL CARE 9K
ROYAL CANIN MINI COAT CARE 1KG
ROYAL CANIN MINI COAT CARE 3KG
ROYAL CANIN MINI URINARY CARE 1KG
ROYAL CANIN MINI URINARY CARE 3KG
ROYAL CANIN MINI URINARY CARE 8KG
ROYAL CANIN MINI EXIGENT 1KG
ROYAL CANIN MINI EXIGENT 3KG
ROYAL CANIN MINI DERMACOMFORT 1KG
ROYAL CANIN MINI DERMACOMFORT 3KG
ROYAL CANIN MINI DERMACOMFORT 8KG
ROYAL CANIN MEDIUM DERMACOMFORT 3KG
ROYAL CANIN MEDIUM DERMACOMFORT 10KG
ROYAL CANIN MAXI DERMACOMFORT 3KG
ROYAL CANIN MAXI DERMACOMFORT 10KG
ROYAL CANIN MINI DIGESTIVE CARE 1KG
ROYAL CANIN MINI DIGESTIVE CARE 3K
ROYAL CANIN MINI DIGESTIVE CARE 8K
ROYAL CANIN MEDIUM DIGESTIVE CARE 3KG
ROYAL CANIN MEDIUM DIGESTIVE CARE 10KG
ROYAL CANIN MAXI DIGESTIVE CARE 3K
ROYAL CANIN MAXI DIGESTIVE CARE 10K
ROYAL CANIN XSMALL LIGHT WEIGHT CARE 500G
ROYAL CANIN XSMALL LIGHT WEIGHT CARE 1,5K
ROYAL CANIN MINI LIGHT WEIGHT CARE 1K
ROYAL CANIN MINI LIGHT WEIGHT CARE 3K
ROYAL CANIN MINI LIGHT WEIGHT CARE 8K
ROYAL CANIN MEDIUM LIGHT WEIGHT CARE 3KG
ROYAL CANIN MEDIUM LIGHT WEIGHT CARE 10K
ROYAL CANIN MAXI LIGHT WEIGHT CARE 3KG
ROYAL CANIN MAXI LIGHT WEIGHT CARE 10K
ROYAL CANIN MINI STERILISED 1KG
ROYAL CANIN MINI STERILISED 3KG
ROYAL CANIN MINI STERILISED 8KG
ROYAL CANIN MEDIUM STERILISED 3KG
ROYAL CANIN MEDIUM STERILISED 10KG
ROYAL CANIN MAXI STERILISED 3KG
ROYAL CANIN MAXI STERILISED 9KG
ROYAL CANIN MAXI JOINTCARE 3KG
ROYAL CANIN MAXI JOINTCARE 10K
ROYAL CANIN LIGHT WEIGHT CARE LOAF 12X85G
ROYAL CANIN STERILIZED LOAF 12X85G
ROYAL CANIN DIGESTIVE CARE LOAF 12X85G
ROYAL CANIN DERMACOMFORT LOAF 12X85G
ROYAL CANIN URINARY CARE LOAF 12X85G
ROYAL CANIN COAT CARE LOAF 12X85G
ROYAL CANIN EXIGENT LOAF 12X85G
ROYAL CANIN BABYDOG MILK 400 g
ROYAL CANIN X-SMALL PUPPY 500 g
ROYAL CANIN X-SMALL PUPPY 1.5 kg
ROYAL CANIN X-SMALL ADULT 500 g
ROYAL CANIN X-SMALL ADULT 1.5 kg
ROYAL CANIN MINI STARTER MOTHER & BABYDOG 3 kg
ROYAL CANIN MINI STARTER MOTHER & BABYDOG 8.5 kg
ROYAL CANIN MINI PUPPY 800 g
ROYAL CANIN MINI PUPPY 2 kg
ROYAL CANIN MINI PUPPY 4 kg
ROYAL CANIN MINI PUPPY 8 kg
ROYAL CANIN MINI ADULT 2 kg
ROYAL CANIN MINI ADULT 4 kg
ROYAL CANIN MINI ADULT 8 kg
ROYAL CANIN MINI ADULT 8+ 2 kg
ROYAL CANIN MINI ADULT 8+ 8 kg
ROYAL CANIN MINI AGEING 12+ 1.5 kg
ROYAL CANIN MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG 4 kg
ROYAL CANIN MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG 12 kg
ROYAL CANIN MEDIUM PUPPY 1 kg
ROYAL CANIN MEDIUM PUPPY 4 kg
ROYAL CANIN MEDIUM PUPPY 15 kg
ROYAL CANIN MEDIUM ADULT 4 kg
ROYAL CANIN MEDIUM ADULT 15 kg
ROYAL CANIN MEDIUM ADULT 7+ 4 kg
ROYAL CANIN MEDIUM ADULT 7+ 15 kg
ROYAL CANIN MAXI STARTER MOTHER & BABYDOG 4 kg
ROYAL CANIN MAXI STARTER MOTHER & BABYDOG 15 kg
ROYAL CANIN MAXI PUPPY 1 kg
ROYAL CANIN MAXI PUPPY 4 kg
ROYAL CANIN MAXI PUPPY 15 kg
ROYAL CANIN MAXI ADULT 4 kg
ROYAL CANIN MAXI ADULT 15 kg
ROYAL CANIN MAXI ADULT 5+ 4 kg
ROYAL CANIN MAXI ADULT 5+ 15 kg
ROYAL CANIN MAXI AGEING 8+ 15 kg
ROYAL CANIN GIANT STARTER MOTHER & BABYDOG 15 kg
ROYAL CANIN GIANT PUPPY 1 kg
ROYAL CANIN GIANT PUPPY 3.5 kg
ROYAL CANIN GIANT PUPPY 15 kg
ROYAL CANIN GIANT JUNIOR 3.5 kg
ROYAL CANIN GIANT JUNIOR 15 kg
ROYAL CANIN GIANT ADULT 15 kg
ROYAL CANIN EDUC
ROYAL CANIN STARTER MOUSSE CAN 195 g
ROYAL CANIN MINI PUPPY GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN MINI ADULT GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN MINI AGEING GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN MEDIUM PUPPY GRAVY 10 x 140 g
ROYAL CANIN MEDIUM ADULT GRAVY 10 x 140 g
ROYAL CANIN MEDIUM AGEING GRAVY 10 x 140 g
ROYAL CANIN MAXI PUPPY GRAVY 10 x 140 g
ROYAL CANIN MAXI ADULT GRAVY 10 x 140 g
ROYAL CANIN MAXI AGEING GRAVY 10 x 140 g
Anallergenic Dog Dry 3kg
Hypoallergenic Dog Dry 2kg
Hypoallergenic Dog Dry 7kg
Hypoallergenic Dog Dry 14kg
Hypoallergenic Small Dog Dry 1kg
Hypoallergenic Small Dog Dry 3.5kg
Hypoallergenic Dog Can 400g
Skin Care Small Dog Dry 4kg
Skin Care Dog Dry 2kg
Skin Care Dog Dry 11kg
Skin Support Dog Dry 2kg
Skin Support Dog Dry 7kg
Sensitivity Ctrl Dog Dry 1.5kg
Sensitivity Ctrl Dog Dry 7kg
Sensitivity Ctrl Dog Dry 14kg
Sensitive Chicken Dog Can 420g
Sensitive Duck Dog Can 420g
Gastrointestinal Dog Dry 2kg
Gastrointestinal Dog Dry 7.5kg
Gastrointestinal Dog Dry 15kg
Gastro Intestinal Low Fat Dog Dry 1.5kg
Gastro Intestinal Low Fat Dog Dry 6kg
Gastro Intestinal Low Fat Dog Dry 12kg
Gastro Intestinal Fibre Response Dog Dry 2kg
Gastro Intestinal Fibre Response Dog Dry 7.5kg
Gastro Intestinal Dog Can 400g
GI Low Fat Dog Can 410g
VHN C GI PUPPY 1KG INT 20A
VHN C GI PUPPY 2,5KG INT 20A
VHN C GI PUPPY 10KG INT 20A
GI DIGEST PUPPY 195G
Gastro Intestinal Mod Cal Dog Dry 2kg
Hepatic Dog Dry 1.5kg
Hepatic Dog Dry 6kg
Hepatic Dog Dry 12kg
Hepatic Dog Can 200g
Satiety Dog Dry 1.5kg
Satiety Dog Dry 6kg
Satiety Dog Dry 12kg
Satiety Dog Can 410g
Satiety Small Dog Dry 1.5kg
Satiety Small Dog Dry 3kg
Diabetic Spec Low Carb Dog Can 410g
Diabetic Dog Dry 1.5kg
Diabetic Dog Dry 7kg
Diabetic Dog Dry 12kg
Early Renal CIG Dog Pouch 12 x 100g
Renal Small Dog Dry 1,5kg
Renal Small Dog Dry 3,5kg
Renal LP Dog Dry 2kg
Renal LP Dog Dry 7kg
Renal LP Dog Dry 14kg
Renal LP Dog Can 410g
Urinary S/O Dog Dry 2kg
Urinary S/O Dog Dry 7.5kg
Urinary S/O Dog Dry 13kg
Urinary S/O Small Dog 8kg
Urinary S/O Dog Can 410g
VHN UR DOG SO AG7+3,5K
VHN UR DOG SO AG7+ 8K
VHN C Urinary SO Ageing 7+ loaf 12 x 85g
Cardiac Dog Dry 2kg
Cardiac Dog Dry 7.5kg
Cardiac Dog Dry 14kg
Cardiac Dog Can 410g
Calm Dog Dry 2kg
Calm Dog Dry 4kg
Dental Dog Dry 6kg
Dental Small Dog Dry 2kg
VHN C MOBILITY 2kg
VHN C MOBILITY 7kg
VHN C MOBILITY 12kg
Recovery Ultra Soft Cat/Dog Can 195g
Pediatric Starter Dog Mousse Can 195g
Pediatric Starter Small Dog Dry 1.5kg
Pediatric Starter Med. Dog Dry 12kg
Pediatric Starter Large Dog Dry 14kg
Junior Small Dog Dry 0.8kg
Junior Small Dog Dry 2kg
Junior Small Dog Dry 4kg
Junior Medium Dog Dry 1kg
Junior Medium Dog Dry 4kg
Junior Medium Dog Dry 10kg
Junior Large Dog Dry 1kg
Junior Large Dog Dry 4kg
Junior Large Dog Dry 14kg
Puppy Giant Dog Dry 14kg
Junior Giant Dog Dry 14kg
Small Dog Dry 2kg
Small Dog Dry 4kg
Small Dog Dry 8kg
Medium Dog Dry 4kg
Medium Dog Dry 10kg
Large Dog Dry 4kg
Large Dog Dry 13kg
Giant Dog Dry 14kg
Neutered Small Dog Dry 1.5kg
Neutered Small Dog Dry 3.5kg
Neutered Small Dog Dry 8kg
Neutered Medium Dog Dry 3.5kg
Neutered Medium Dog Dry 9kg
Neutered Large Dog Dry 3.5kg
Neutered Large Dog Dry 12kg
Mature Small Dog Dry 3.5kg
Mature Dog Dry 10kg
Mature Large Dog Dry 14kg
PILL ASSIST SM DOG 90G
GAMA DE PRODUSE DEDICATĂ PISICILOR
ROYAL CANIN BRITISH SHORTHAIR KITTEN 400 g
ROYAL CANIN BRITISH SHORTHAIR KITTEN 2 kg
ROYAL CANIN BRITISH SHORTHAIR KITTEN 10 kg
ROYAL CANIN BRITISH SHORTHAIR ADULT 400 g
ROYAL CANIN BRITISH SHORTHAIR ADULT 2 kg
ROYAL CANIN BRITISH SHORTHAIR ADULT 10 kg
ROYAL CANIN MAINE COON KITTEN 2 kg
ROYAL CANIN MAINE COON KITTEN 10 kg
ROYAL CANIN MAINE COON ADULT 4 kg
ROYAL CANIN MAINE COON ADULT 10 kg
ROYAL CANIN PERSIAN KITTEN 400 g
ROYAL CANIN PERSIAN KITTEN 2 kg
ROYAL CANIN PERSIAN KITTEN 10 kg
ROYAL CANIN PERSIAN ADULT 400 g
ROYAL CANIN PERSIAN ADULT 2 kg
ROYAL CANIN PERSIAN ADULT 10 kg
ROYAL CANIN SIAMESE ADULT 2 kg
ROYAL CANIN BRITISH SHORTHAIR ADULT GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN MAINE COON ADULT GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN PERSIAN ADULT LOAF 12 x 85 g
ROYAL CANIN LIGHT WEIGHT CARE 400 g
ROYAL CANIN LIGHT WEIGHT CARE 1,5K
ROYAL CANIN LIGHT WEIGHT CARE 8K
ROYAL CANIN HAIRBALL CARE 400 g
ROYAL CANIN HAIRBALL CARE 2 kg
ROYAL CANIN HAIRBALL CARE 10 kg
ROYAL CANIN ORAL CARE 400 g
ROYAL CANIN ORAL CARE 1.5 kg
ROYAL CANIN ORAL CARE 8 kg
ROYAL CANIN HAIR&SKIN CARE 400 g
ROYAL CANIN HAIR&SKIN CARE 2 kg
ROYAL CANIN HAIR&SKIN CARE 4 kg
ROYAL CANIN HAIR&SKIN CARE 10 kg
ROYAL CANIN DIGESTIVE CARE 400 g
ROYAL CANIN DIGESTIVE CARE 2 kg
ROYAL CANIN DIGESTIVE CARE 10 kg
ROYAL CANIN APPETITE CONTROL CARE 400G
ROYAL CANIN APPETITE CONTROL CARE 2KG
ROYAL CANIN APPETITE CONTROL CARE 3,5KG
ROYAL CANIN URINARY CARE 400 g
ROYAL CANIN URINARY CARE 2 kg
ROYAL CANIN URINARY CARE 4 kg
ROYAL CANIN URINARY CARE 10 kg
ROYAL CANIN LIGHT WEIGHT CARE GRAVY 12 x 85G
ROYAL CANIN LIGHT WEIGHT CARE JELLY 12 x 85 g
ROYAL CANIN HAIRBALL CARE GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN INTENSE BEAUTY GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN INTENSE BEAUTY JELLY 12 x 85 g
ROYAL CANIN DIGEST SENSITIVE GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN URINARY CARE GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN BABYCAT MILK 300 g
ROYAL CANIN MOTHER & BABYCAT 400 g
ROYAL CANIN MOTHER & BABYCAT 2 kg
ROYAL CANIN MOTHER & BABYCAT 4 kg
ROYAL CANIN KITTEN 400 g
ROYAL CANIN KITTEN 2 kg
ROYAL CANIN KITTEN 4 kg
ROYAL CANIN KITTEN 10 kg
ROYAL CANIN KITTEN STERILISED 400 g
ROYAL CANIN KITTEN STERILISED 2 kg
ROYAL CANIN EXIGENT SAVOUR 400 g
ROYAL CANIN EXIGENT SAVOUR 2 kg
ROYAL CANIN EXIGENT SAVOUR 4 kg
ROYAL CANIN EXIGENT SAVOUR 10 kg
ROYAL CANIN SENSIBLE 400 g
ROYAL CANIN SENSIBLE 2 kg
ROYAL CANIN SENSIBLE 4 kg
ROYAL CANIN SENSIBLE 10 kg
ROYAL CANIN SENSIBLE 15 kg
ROYAL CANIN FIT32 400 g
ROYAL CANIN FIT32 2 kg
ROYAL CANIN FIT32 4 kg
ROYAL CANIN FIT32 10 kg
ROYAL CANIN FIT32 15 kg
ROYAL CANIN INDOOR 400 g
ROYAL CANIN INDOOR 2 kg
ROYAL CANIN INDOOR 4 kg
ROYAL CANIN INDOOR 10 kg
ROYAL CANIN AGEING 12+ 400 g
ROYAL CANIN AGEING 12+ 2 kg
ROYAL CANIN AGEING 12+ 4 kg
ROYAL CANIN STERILISED 400 g
ROYAL CANIN STERILISED 2 kg
ROYAL CANIN STERILISED 4 kg
ROYAL CANIN STERILISED 10 kg
ROYAL CANIN STERILISED 15 kg
ROYAL CANIN STERILISED 7+  1.5 kg
ROYAL CANIN STERILISED 7+ 10 kg
ROYAL CANIN MOTHER & BABYCAT CAN MOUSSE 195 g
ROYAL CANIN KITTEN GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN KITTEN LOAF 12 x 85 g
ROYAL CANIN KITTEN JELLY 12 x 85 g
ROYAL CANIN STERILISED GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN STERILISED LOAF 12 x 85 g
ROYAL CANIN INSTINCTIVE GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN INSTINCTIVE JELLY 12 x 85 g
ROYAL CANIN INSTINCTIVE 7+ GRAVY 12 x 85 g
ROYAL CANIN AGEING 12+ GRAVY 12 x 85 g
Anallergenic Cat Dry 2kg
Anallergenic Cat Dry 4kg
Hypoallergernic Cat Dry 0.4kg
Hypoallergernic Cat Dry 2.5kg
Hypoallergernic Cat Dry 4.5kg
Sensitivity Ctl Cat Dry 0.4kg
Sensitivity Ctl Cat Dry 1.5kg
Sensitivity Ctl Cat Dry 3.5kg
Sensitive Control CR Cat Pouch 12 x 100g
Gastro Intestinal Cat Dry 0.4kg
Gastro Intestinal Cat Dry 2kg
Gastro Intestinal Cat Dry 4kg
Gastro Intestinal Fibre Response Cat Dry 0.4kg
Gastro Intestinal Fibre Response Cat Dry 2kg
Gastro Intestinal Fibre Response Cat Dry 4kg
Gastro Intestinal Mod Cal Cat Dry 2kg
Gastro Intestinal Mod Cal Cat Dry 4kg
Gastro Intestinal Cat Pouch 12 x 85g
Gastro Intestinal Mod Cal Cat SO pouch
Gastro Intestinal Kitten Dry 0.4kg
Gastro Intestinal Kitten Dry 2kg
Gastro Intestinal Kitten Can 195g
Hepatic Cat Dry 2kg
Hepatic Cat Dry 4kg
Satiety Cat Dry 1.5kg
Satiety Cat Dry 3.5kg
Satiety Cat Pouch 12 x 85g
Diabetic Cat Dry 0.4kg
Diabetic Cat Dry 1.5kg
Diabetic Cat Dry 3.5kg
Diabetic Cat Pouch 12 x 85g
Renal LP Cat Dry 0.4kg
Renal LP Cat Dry 2kg
Renal LP Cat Dry 4kg
Renal Special Cat Dry 2kg
Renal Special Cat Dry 4kg
Renal Beef Cat Pouch 12 x 85g
Renal Fish Cat Pouch 12 x 85g
VHN FELINE RENAL CHICKE 12X85G
Urinary S/O Cat Dry 0.4kg
Urinary S/O Cat Dry 1.5kg
Urinary S/O Cat Dry 3.5kg
Urinary S/O Cat Dry 7kg
Urinary SO (Mig) Cat Pouch B 12 x 85g
VHN F Urinary SO Loaf pouch 12 x 85g
Mobility Cat Dry 2kg
Calm Cat Dry 2kg
Calm Cat Dry 4kg
Dental S/O Cat Dry 1.5kg
Pediatric Weaning Cat Dry 0.4kg
Pediatric Weaning Cat Dry 2kg
Pediatric Growth Cat Dry 0.4kg
Pediatric Growth Cat Dry 2kg
Adult Vitality Cat Dry 2kg
Adult Vitality Cat Dry 8kg
Skin & Coat Cat Dry 1.5kg
Maintenance Cat Pouch 12 x 100g
Skin & Coat Cat Pouch 12 x 85g
Neutered Young Male Cat Dry 0.4kg
Neutered Young Male Cat Dry 1.5kg
Neutered Young Male Cat Dry 3.5kg
Neutered Young Male Cat Dry 10kg
Neutered Young Female Cat Dry 0.4kg
Neutered Young Female Cat Dry 1.5kg
Neutered Young Female Cat Dry 3.5kg
Neutered Young Female Cat Dry 10kg
Neutered Satiety Balance Cat Dry 0,4kg
Neutered Satiety Balance Cat Dry 1.5kg
Neutered Satiety Balance Cat Dry 3.5kg
Neutered Satiety Balance Cat Dry 8kg
Neutered Weight Bal Cat Pouch 12 x 100g
Senior Consult Stg.1 Mature Cat Dry 1.5kg
Senior Consult Stg.1 Mature Cat Dry 3.5kg
PILL ASSIST CAT 45GR

 

 

ANEXA nr. 3 la Regulamentul Oficial al Programului “Club Royal Canin”

 

Lista premii din catalogul virtual si valoarea acestora

 

 

NUME PREMIUVALOARE PREMIU
Suport pentru pungi igienice350
Lesa pentru câine500
Set pentru toaletare câine600
Castron inox GIGANT800
Castron inox MAXI600
Castron inox MEDIU550
Castron inox MINI350
Container hrana 51L800
Recipient stocare hrană 4kg700
Cutie stocare hrană400
Bol de călătorie450
Cântar electronic pentru măsurarea hranei1300
Pătură mare câine500
Trusă de prim ajutor pentru câine și pisică750
Tunel de joacă pentru pisică450
Castron pentru hrănire lentă pisică500
Recipient pentru stocare hrană 1,5KG500
Cutie stocare hrană 400g400
Minge de joacă pisică350
Recipient de stocare hrană de 4KG550
Recipient de stocare hrană de 2kg400
Container hrana 42L650
Castron pentru hrănirea puiului de pisică500
Set pentru toaletare pisică450
Circuit de joacă pentru pisică800
Pătură mică pentru pisică și câine de talie mică400
Recipient interactiv pentru hrănire 900